15-5-22: Gemeente Purmerend koopt voormalig ABN-AMRO gebouw

De gemeente Purmerend heeft met de aankoop van het voormalig ABN-AMRO kantoor aan de Kalversteeg, hoek van de Koemarkt, een volgende stap gezet in de voorbereiding van het programma Binnenstad. Het programma kent diverse ambities om van de stad een sfeervolle huiskamer te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar voldoende voorzieningen zijn voor jong en oud. Het voormalig kantoorgebouw biedt ruimte om invulling te geven aan de eerste plannen uit het programma.

Het voormalig bankgebouw heeft zo’n 1200 m2 vloeroppervlakte en dateert uit 1978. Het gebouw ligt aan het centrale horecaplein de Koemarkt in het centrum van Purmerend. De bank heeft het gebouw tot voor kort als kantoor benut. Alle verdiepingen zijn nu ingericht als kantoorruimte, maar volgens het huidige bestemmingsplan zijn ook andere functies zoals wonen mogelijk op de verschillende verdiepingen. De overdracht vindt plaats per 1 september. Daarna wordt bekeken, afhankelijk van de functies die erin komen, of er nog verbouwd moet worden.

Plek vóór de stad
Wethouder Eveline Tijmstra: ‘Uit alle gesprekken met de stad blijkt dat er behoeft is aan maatschappelijke voorzieningen in de binnenstad. Wat de exacte invulling gaat worden, gaan we de komende periode uitwerken. De benedenverdieping wordt in ieder geval een plek vóór de stad met ruimte voor maatschappelijke voorzieningen.’

Openbare functie
Voor het programma Binnenstad heeft de gemeente ruim 7200 inwoners, bezoekers, partners, diverse instellingen, ondernemers en grondeigenaren gesproken. Zo’n 1200 reacties daarvan zijn van jongeren. Uit de diverse gesprekken blijkt dat er veel behoefte is aan ruimte voor jongeren, een plek om de lokale producten in de schijnwerpers te zetten en aan culturele- en maatschappelijke voorzieningen. De gemeente ontvangt in september de sleutel van het pand en ziet met de aanschaf van het gebouw kansen om op korte termijn de functies van het ontmoeten en beleven te verstevigen.

Sfeervol en gastvrij
Het programma Binnenstad werkt aan een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies zoals: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen en wonen. Ontmoeten staat daarbij centraal. We streven niet alleen naar een functionele binnenstad. De binnenstad moet dé huiskamer worden voor zowel de inwoners van de gemeente Purmerend als voor de regio.

4-7-22: Opening 3D grondschilderingen Koemarkt

Op vrijdag 1 juli om 15.00 uur opende wethouder Mario Hegger de 3D grondschilderingen op de Koemarkt. Afgelopen weken zijn twee kunstenaars daar bezig geweest met schilderingen die ervoor moeten zorgen dat fietsers en brommers afstappen.

De gemeente wil niet direct boetes uitdelen en wijst fietsers en brommers er daarom eerst met 3D tekeningen op dat de Koemarkt een voetgangersgebied is. Deze rijden nu nog te vaak door bedienend personeel en bezoekers heen, en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Hegger: ‘De eerste twee weken nadat de 3D grondschilderingen zijn aangebracht, gaat handhaving voornamelijk waarschuwen. Daarna gaan ze ook boetes uitdelen.’ De kunstwerken zijn een tijdelijke actie en zullen na verloop van tijd vervagen.

#ikfietsnietopdekoemarkt
De opening is het startsein voor de campagne #ikfietsnietopdekoemarkt. Deze hashtag staat onder elke schildering. Naast de boodschap geeft de hashtag bezoekers van de Koemarkt ook de mogelijkheid om een ludieke foto bij een van de schilderingen op Facebook of Instagram te plaatsen. Onder de foto’s waar de hashtag #ikfietsnietopdekoemarkt is gebruikt en waar de gemeente in is getagd, verloten we een aantal cadeaubonnen die te besteden zijn op de Koemarkt.

Olijfboompjes en lampionnen
We vinden het belangrijk dat de binnenstad voor iedereen een fijne plek is én blijft. Daarom zijn we bezig met het karakter en de aankleding van de verschillende straten in de binnenstad. In de vorm van een pilot fleuren we de Breedstraat en de Dubbele Buurt op. Het is een eerste aanzet. De komende tijd worden hier olijfbomen in potten geplaatst en lampionnen opgehangen. Op woensdag 13 juli om 9.00 uur komen wethouders Eveline Tijmstra en Mario Hegger en geïnteresseerden kijken hoe het eruit ziet.

Een sfeervolle binnenstad: nu en in de toekomst
De 3D-schilderingen, lampionnen en olijfbomen zijn onderdeel van programma Binnenstad. De gemeente werkt met dit programma samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele- en maatschappelijke instellingen aan een levendige binnenstad. Nu en in de toekomst. Het programma Binnenstad wordt daarom opgebouwd uit een plan voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten voor de komende vijf jaar.

27-5: Ludieke grondschilderingen moeten fietser op de Koemarkt van de fiets krijgen

Met het plaatsen van 3D grondschilderingen willen gemeente Purmerend en horecaondernemers op de Koemarkt aandacht vragen voor het fietsgedrag. Fietsers en brommers rijden nog te vaak door bedienend personeel en bezoekers heen en dat leidt tot gevaarlijke situaties. ‘Op de Koemarkt mag niet worden gefietst en dat willen we met deze actie op een opvallende maar ook leuke manier duidelijk maken,’ aldus wethouder Mario Hegger.

Koemarkt is er voor ontspanning
Bob Jansen, voorzitter BIZ Koemarkt en eigenaar van Bob Jansen haar en make-up: ‘Wij hebben vanuit het overleg met Horeca Ondernemers Purmerend (HOP) het verzoek bij de gemeente neergelegd om de fietsers en brommers van ons plein te weren. We zien het vaak maar net goed gaan en soms gaat het ook mis. Bezoekers die op zoek zijn naar een plekje die bijna worden aangereden zijn geen uitzondering. Personeel met volle dienbladen die onverwachts moeten uitwijken is ook geen uitzondering. Vanuit mijn kapperszaak zie ik het dagelijks gebeuren. Het levert vervelende situaties op en dat terwijl de Koemarkt er juist is om te ontspannen.’

Voetgangersgebied
De gemeente wil niet direct boetes uitdelen en wijst de fietsers en brommers daarom eerst met 3D-tekeningen op het voetgangersgebied. Hegger: ‘De eerste twee weken nadat de 3D grondschilderingen zijn aangebracht, gaat handhaving voornamelijk waarschuwen. Daarna gaan ze ook boetes uitdelen. Zo hopen we dat als het terrassenweer is, het plein weer veilig is.’ Bob Jansen vult aan: ‘De horecaondernemers op het plein roepen iedereen op om af te stappen als zij het plein willen oversteken. Zo hopen we een fysieke afsluiting van het plein te voorkomen.’

Slipgevaar
De kunstenaars Jan Stel en Arjan Jansen starten op vrijdag 27 mei met de eerste van de 4 grondschilderingen op de toegangswegen van het horecaplein. De schilderingen laten op een speelse manier zien dat er slipgevaar is, je fiets aan de weg blijft kleven of dat je het risico loopt om je banden te moeten plakken. De hashtag #ikfietsnietopdekoemarkt komt onderaan elke schildering te staan. Naast de boodschap geeft de hashtag bezoekers van de Koemarkt ook de mogelijkheid om een ludieke foto bij een van de schilderingen op Facebook of Instagram te plaatsen. Onder de foto’s waar de hashtag #ikfietsnietopdekoemarkt is gebruikt en waar de gemeente in is getagd, worden een aantal cadeaubonnen verloot die te besteden zijn op de Koemarkt.

Feestelijke onthulling
Naar verwachting duurt het aanbrengen 2 tot 3 dagen per schildering. Iedere week wordt er op een andere hoek van de Koemarkt een schildering aangebracht, mits het weer dit toelaat. De schilderingen worden gemaakt met acrylverf (spuitbussen). Deze 3D-schilderingen zullen uiteindelijk vervagen. Na een aantal maanden verwijdert de gemeente de restantanten van de schilderingen. Hegger: ‘Het is een tijdelijke actie om gebruikers te attenderen op het wandelgebied en de kunstwerken gaan ook na verloop van tijd vervagen. Als alles voorspoedig verloopt, worden de tekeningen eind juni feestelijk onthuld.’

Programma Binnenstad
De 3D-schilderingen zijn opgepakt door het programma Binnenstad. De gemeente werkt met dit programma samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele- en maatschappelijke instellingen aan een levendige binnenstad. Nu en in de toekomst. We zien een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies voor ons: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren. Dit alles in lijn met elkaar. Daarbij streven we niet alleen naar een functionele binnenstad, maar vooral een binnenstad waar je graag wilt verblijven en waar voldoende voorzieningen zijn voor onze inwoners, mensen uit de omgeving en voor bezoekers van verder weg.

19-5-22: Kopgroep vastgoedeigenaren binnenstad Purmerend ondertekent ambitieverklaring

Vastgoedeigenaren uit de Purmerendse binnenstad bundelen krachten om samen structureel te bouwen aan een gevarieerde en leefbare binnenstad van Purmerend. Op maandag 16 mei 2022 ondertekende de kopgroep vastgoedeigenaren – in het bijzijn van wethouder Eveline Tijmstra van de gemeente Purmerend – de ambitieverklaring binnenstad Purmerend.

Vastgoedeigenaren hebben de ambitie om op termijn een krachtig samenwerkingsverband te vormen waarin zij onderling en met de gemeente overleggen en samenwerken. Ze zetten daarbij kennis, tijd en netwerk in om de samenwerking te versterken en de betrokkenheid van andere eigenaren te verhogen. Ook gemeente Purmerend onderstreept het belang van een hoge organisatiegraad van de vastgoedpartijen zodat zowel onderling als met de gemeente en ondernemers op een effectieve manier kan worden samengewerkt.

Aangenaam werken, wonen en verblijven

Het eigen unieke karakter, het potentieel van de sterke regiofunctie van de binnenstad van Purmerend en het toekomstige Programma Binnenstad  (visie en uitvoeringsprogramma) vormen de fundamenten voor de samenwerking. In het Programma Binnenstad formuleren de binnenstadpartners concrete doelen en maken afspraken over bijvoorbeeld  de juiste mix van aanbod, economische functies en woningen, over het uiterlijk en het onderhoudsniveau van de panden en over de leefbaarheid van de binnenstad Purmerend. Zodat ondernemers, bewoners en bezoekers op een aangename manier naast en met elkaar werken, wonen en verblijven.

Van ambitie naar uitvoering

Deze ambitieverklaring markeert de stap naar de volgende fase in de onderlinge samenwerking. Vanaf juli 2022 zullen alle vastgoedeigenaren in de binnenstad worden benaderd om zich aan te sluiten bij dit initiatief en actief bij te dragen aan Programma Binnenstad.

Meer weten?

Heeft u vragen over de ondertekening van de ambitieverklaring? Neem dan contact op met Janneke den Ouden, senior adviseur bij Stad & Co. namens de provincie Noord -Holland, via janneke@stadenco.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. In 2020 werd onderzocht welke binnenstedelijke gebieden als kansrijk transformatiegebied voor functieverandering (van winkelen naar wonen) aangeduid konden worden. De binnenstad van Purmerend is een van deze gebieden. Stad & Co kreeg daarna de opdracht om de transformatieopgaven scherp te krijgen en aan te jagen, en gemeenten en vastgoedeigenaren bij de beoogde functieverandering te ondersteunen. 

Kopgroep vastgoedeigenaren ondertekenen ambitieverklaring in binnenstad van Purmerend

3-5-2022: Derde bijeenkomst kopgroep commercieel vastgoed

14 maart 2022, 15:00 – 17:00 uur

Welkom door Janneke den Ouden (senior adviseur bij Stad & Co. namens de provincie Noord -Holland) en terugblik op tweede kopgroep-bijeenkomst van 14 februari. Het thema dat bij deze derde bijeenkomst centraal staat, is parkeren en mobiliteit & bouwen/bouwhoogtes.

Jan Boot (stedenbouwkundige en previsor bij gemeente Purmerend) houdt zijn presentatie ‘Kijken naar de Stad’ in relatie tot bouwhoogtes en kwaliteit: wat maakt het ‘stadje’ zo bijzonder en welke kwaliteit hoort daarbij? Hoog in het vaandel bij ontwikkelingen als gevolg van de grote woningbouwopgave in de binnenstad van Purmerend, staat het bewaken van kwaliteit. Hij benadrukt dat we met zijn allen ‘het stadje’ willen behouden door de ontwikkelingen van bouwen en transformeren heen. Hierbij dient de binnenstad zowel functioneel als ruimtelijk te blijven.

Janneke den Ouden brengt het onderwerp van overlast in, als indicator van leefbaarheid. Tijdens de vorige sessie is dat door Annemieke Molenaar (beleidsadviseur wonen bij gemeente Purmerend) geadresseerd in haar presentatie. Op basis van die presentatie deelt Janneke mee dat leefbaarheid samenhangt met verschillende indicatoren, wat zijn die indicatoren volgens Jan en hoe meet je die?

Addy Verschuren (strategisch adviseur mobiliteit bij gemeente Purmerend) geeft vervolgens een presentatie over de geldende regels, parkeerbehoeften en mobiliteit en bereikbaarheid in de binnenstad. Het tweede deel van de sessie betreft het onderwerp mobiliteit. Addy neemt ons mee in de visie die de gemeente heeft over de binnenstad. Het fietsnetwerk kan op sommige plekken beter, maar is de afgelopen jaren ook al goed opgepakt. Het busnetwerk met Amsterdam is al goed, dat gaan we niet nog beter maken. Het ‘nadeel’ van het goedwerkende busnetwerk is het ontbreken van een regelmatige spoorverbinding. De bus concurreert de trein eruit.

Er zijn veel woningbouwplannen en die moeten binnenstedelijk gerealiseerd worden in Purmerend. Qua mobiliteit is dat interessant, want als je veel dichtheid gaat toevoegen, hoe ga je de extra bewegingen van al die mensen in goede banen laten leiden? En hoe ga je al die mensen laten parkeren? De crux: als er een teveel aan verbetering is op het gebied van autoknelpunten en parkeervoorzieningen, dan stimuleert dat het autogebruik. Ook als je ‘voldoende’ parkeerplekken realiseert, heb je er aan het einde toch altijd te weinig. Want de auto zal nog meer gebruikt worden, omdat die voorzieningen voor handen blijken te zijn. Addy wil daarom onderzoeken; wanneer hebben we in Purmerend het juiste parkeervolume te pakken?

Addy geeft aan met de kopgroep te willen nadenken over oplossingen voor vervoer en parkeren in samenspraak met de verhuurders. Samen in gesprek gaan over de mobiliteitstransitie. Addy nodigt de vastgoedeigenaren uit om daarover mee te denken, vanuit een innovatief perspectief.

Wilt u het hele verslag lezen? Vraag deze op via economischevisie@purmerend.nl.

Tijdens de volgende kopgroep bijeenkomst (24-3-2022) is het onderwerp de 30-40-30 regeling. Een mooie basis om over dit onderwerp in gesprek te gaan is het coalitieakkoord dat net bekend is gemaakt. Tijdens de kopgroep zal programmamanager Inge Reijmer aansluiten van de gemeente en mogelijk een afgevaardigde van de woningcorporaties.

Het onderwerp samenwerken wordt vooruitgeschoven naar half mei. Indien dit agenda technisch mogelijk is, nodigen we een wethouder uit.  

3-5-22: Praat opnieuw mee over de toekomst van de binnenstad op 17 mei

Op dinsdagavond 17 mei organiseert de gemeente Purmerend voor de tweede keer een bijeenkomst waarin zij de resultaten tonen van de eerste ideeën over de toekomst van de binnenstad. De afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers, bezoekers, vastgoedeigenaren en culturele en maatschappelijke instellingen meegedacht over de toekomst van de binnenstad van Purmerend.

Toelichting
De bijeenkomst die eerder al op 21 april werd georganiseerd, was een groot succes. Zo’n 350 inwoners en bezoekers kwamen op de Lutherse kerk af. In de avond was de kerk gevuld met ondernemers en vastgoedeigenaren. Het programmateam gaf bij diverse borden die in de kerk stonden opgesteld een toelichting op de eerste schetsen van de nieuwe binnenstad.

Uitkomsten
Wat opvalt in de uitkomsten is meer groen, meer bankjes, meer aanbod voor jongeren. Behoud en versterking van wat er nu al is, leegstand van winkels voorkomen, toekomstbestendigheid en de binnenstad als ontmoetingsplaats. De gemeente Purmerend en het adviesbureau DTNP hebben de afgelopen maanden input verzameld uit de stad en dit omgezet in een eerste schets. De resultaten van de afgelopen maanden worden na 17 mei verwerkt tot een toekomstvisie voor de binnenstad. De verwachting is dat de raad deze in het najaar behandeld.

Kom langs
Op 17 mei is iedereen welkom voor een inloopbijeenkomst in het stadhuis van Purmerend tussen 19.00 en 21.30 uur. Dan geeft het programmateam nogmaals een toelichting op dat wat er is opgehaald. Aanmelden is niet nodig. Het programmateam hoopt u te kunnen begroeten.

14-2-2022: Tweede bijeenkomst kopgroep commercieel vastgoed

14 februari 2022, 15:00 – 17:00 uur

Welkom door Janneke den Ouden (senior adviseur bij Stad & Co. namens de provincie Noord -Holland) en terugblik op aftrap en eerste kopgroep-bijeenkomst van 1 februari. Het thema dat bij deze tweede bijeenkomst centraal staat, is ‘Wonen en Bouwen’.

De deelnemers van de kopgroep formuleren met elkaar hun verwachtingen en motivaties voor deze sessies. Janneke benadrukt het doel van de sessies en de rol van de kopgroep: het komen tot een gezamenlijk voorstel met onderwerpen en oplossingen voor de transformatie, vernieuwend (winkel)aanbod, goed onderhoud van panden, juiste functiemix (wonen, maatschappelijk, werken, horeca en detailhandel) en versterking van de binnenstad. Janneke nodigt de vastgoedeigenaren uit om na te denken over hoe we naar die onderwerpen kijken en hoe we de verdieping aan kunnen gaan. Om ook te onderzoeken wat ons aan tafel verbindt, wat verbindt de vastgoedeigenaren en hoe kunnen we vanuit deze punten tot een samenwerkingsvorm komen?

Annemieke Molenaar (beleidsadviseur wonen bij gemeente Purmerend) benadrukt het belang van de balans van functie wonen met de andere belangrijke functies in de binnenstad. Ze neemt de vastgoedeigenaren mee in de woonkwaliteit en het aanbod van woningen in de binnenstad, dat toeneemt. Voor de woonkwaliteit worden gezamenlijk criteria opgesteld.

Voor de spelregels van de 30-30-40 regeling en de uitwerking hiervan voor het centrum zijn we afhankelijk van het nieuwe coalitieakkoord. De 30-30-40-regeling geldt voor nieuwe woningen. Ter bescherming van schaarse bestaande woningen en de leefbaarheid van buurten, worden veranderingen in de bestaande voorraad gereguleerd met de huisvestingsverordening. Er komt een een aparte sessie over de uitwerking van de 30-30-40 regeling in het programma van de binnenstad om meer duidelijkheid te scheppen voor de uitvoerders en de impact helder te krijgen voor het centrum.

Als laatste onderdeel van deze kopgroep geeft Inge Reijmer (programmamanger Binnenstad) een presentatie over het aanbrengen van sfeergebieden in de binnenstad.

Er is ruimte om aan te geven wat de behoeften zijn voor de kopgroep sessies en of er nog andere ideeën heersen om de kopgroep te verbeteren. Janneke nodigt alle deelnemers uit om na te denken over lange termijn behoeften.

Wilt u het hele verslag lezen? Vraag deze op via economischevisie@purmerend.nl.

Tijdens de volgende kopgroep bijeenkomst (14-3-2022) zullen de thema’s parkeren, mobiliteit en bouwhoogtes centraal staan. Addy Verschuren (strategisch adviseur mobiliteit) en Jan Boot (stedenbouwkundige en previsor gemeente Purmerend) sluiten hierbij aan.

25-3-22: Denk mee over het toekomstig woonklimaat van Purmerend

Voor programma Binnenstad wil de gemeente Purmerend graag in contact komen met inwoners die willen meedenken over het woonklimaat voor de binnenstad. We horen graag hoe inwoners het wonen in de binnenstad zien. Van jong tot oud, van alleenstaand tot familie. Om deel te nemen hoef je zelf (nog) niet in Purmerend te wonen.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de woonbehoeften voor de binnenstad. We willen de woonkwaliteit en (toekomstige) woonsoorten in de binnenstad van Purmerend ophalen. Deze input gebruiken we om de binnenstad zo te transformeren dat de functies (waaronder wonen) aansluiten bij die behoeften en om de algehele leefbaarheid te bevorderen. Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan een toekomstbestendig woonklimaat voor de binnenstad.

Heeft u op onderstaande momenten tijd om een kop koffie te drinken in het centrum van Purmerend en uw wensen en ideeën te vertellen?

  • 11 april tussen 11.30 en 13.30 uur
  • 13 april tussen 13.00 en 15.00 uur

Stuur dan een mail naar economischevisie@purmerend.nl.

1-2-2022: Eerste bijeenkomst kopgroep commercieel vastgoed

1 februari 2022, 15:00 – 17:00 uur

Welkom door Inge Reijmer (programmamanager binnenstad) en korte toelichting op programma Binnenstad.

Kick-Off door Janneke den Ouden, senior adviseur bij Stad & Co. namens de provincie Noord -Holland. Vanuit Provincie Noord-Holland loopt er een onderzoekstraject over transformatiemogelijkheden in binnensteden: Wonen voor Winkels. De binnenstad van Purmerend wordt in dit onderzoek ook meegenomen. Het traject heeft uiteindelijk als doel om (leegstaande) winkels op plekken in en rond de binnenstad bijvoorbeeld te transformeren naar woningen of andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld culturele of maatschappelijke functies. Denk bij geschikte plekken bijvoorbeeld aan de centrumranden. Om voor Purmerend te kijken welke wensen en mogelijkheden er zijn, is er een kopgroep commercieel vastgoed samengesteld. Met deze groep wil de gemeente komen tot een gezamenlijk voorstel met onderwerpen en mogelijke oplossingen die voor de binnenstad van Purmerend relevant kunnen zijn voor het programma Binnenstad. Daarnaast gaan we onderzoeken of het mogelijk is dat de commerciële vastgoedeigenaren komen tot een samenwerkingsverband waarin de ambitie, doelstellingen en afspraken over hoe de doelen te bereiken vast zijn gelegd. Dit is een stuk breder dan het transformatie vraagstuk alleen.

Toelichting analyse en visievorming binnenstad door Rik Eijkelkamp. Rik is directeur en projectleider bij DTNP en betrokken bij de totstandkoming van het Programma Binnenstad Purmerend.

Er volgt een brainstorm over functies die leefbaarheid en diversiteit toe kunnen voegen, een uitdrukkelijke wens vanuit de aanwezigen. Denk hierbij aan de markt, functies met ‘fun’ en bijvoorbeeld expositieruimte en broed- en leerwerkplaatsen. De vraag die voorligt is hoe pandeigenaren geholpen kunnen worden met huurders/functies die van meerwaarde zijn op de gehele binnenstad en hoe onderlinge samenwerking daaraan bijdraagt.

DTNP bespreekt het idee voor een driedeling in functies in de binnenstad: publieksgericht, gemengd en wonen. Er wordt op een aantal onderdelen van dit idee verder doorgepraat.

  • De Breedstraat en Dubbele Buurt was een van de belangrijkste publieksgerichte straten. Waarom is dat nu niet meer zo? Is het nodig om dit te herstellen?
  • Nu wordt de Weeshuissteeg en Schoolsteeg veel gebruikt als loopstroom terwijl daar een minimaal aanbod van winkels zit. Hoe kunnen we de loopstromen wijzigen?
  • Vraag is of de opzet van de binnenstad reëel is. Moet de binnenstad niet compacter worden?
  • Voor plekken met een gemengde bestemming komt de vraag ter tafel in hoeverre er vooraf wel of niet vaste percentages per functie bepaald moeten worden? Om zo de balans in woonfuncties en andere functies te borgen.

Tot slot volgt een creatieve brainstorm over de Schapenmarkt.

Wilt u het hele verslag lezen? Vraag deze op via economischevisie@purmerend.nl.

Tijdens de volgende kopgroep bijeenkomst (14-2-2022) zal het thema Wonen centraal staan en zal de kopgroep in gesprek gaan met elkaar over woonkwaliteiten woontypologieën in de binnenstad.

28-2-2022: Jongeren vinden en vertellen

Op maandag 28 februari gingen we in gesprek met 10 jongeren uit de gemeente Purmerend over de binnenstad. Wat is hun favoriete plek in het centrum en waarom? Als ze iets mogen veranderen in de binnenstad, wat zou dat dan zijn? En wat missen ze nu nog in de binnenstad? Dit en meer bespraken we met elkaar bij Frites van het Weeshuys, midden in het centrum van Purmerend. De jongeren gaan tot en met 16 maart als analist aan de slag en halen meningen en signalen vanuit leeftijdsgenoten op. Hoe ze deze informatie verzamelen, bepalen ze zelf. Woensdag 16 maart komen we weer bij elkaar om de opgehaalde informatie met elkaar te delen en hier verder over te praten.

Via deze sessies kunnen we met de jongeren dieper op de onderwerpen ingaan. Daarnaast wordt de mening van jongeren met betrekking tot de binnenstad opgehaald via Swipocratie, een tool waarbij zij door te swipen aan ons kunnen laten weten hoe hun ideale binnenstad eruit ziet. Hier leest u daar meer over.

24-2-22: Jongeren ‘swipen’ de binnenstad van Purmerend naar de toekomst!

Vanaf donderdag 24 februari benadert de gemeente Purmerend jongeren over de binnenstad. Via een online tool kunnen zij in nog geen 2 minuten hun mening geven, simpelweg door te ‘swipen’. Wat missen zij nu nog in de binnenstad van Purmerend? En wat is er wel, maar kan beter? Hoe willen zij bijvoorbeeld chillen, sporten, snacken, winkelen of wonen? Via een online tool kunnen jongeren tussen 16 en 25 jaar aan ons laten weten hoe hun ideale binnenstad eruit ziet. De uitkomsten worden meegenomen in het Programma Binnenstad die nu wordt opgesteld. Voor dit programma zijn ook gesprekken gevoerd met ondernemers, inwoners, bezoekers, vastgoedeigenaren, sport, cultuur en toerisme. Zo wil de gemeente werken aan een aantrekkelijke binnenstad. Voor nu en in de toekomst.

5-11-21: Denk mee over de toekomst van onze binnenstad

Purmerend groeit en ontwikkelt. We bouwen duizenden nieuwe woningen de komende jaren. Daarom denken we ook na over andere voorzieningen. Over de stad die we nu zijn en hoe we worden in de nabije toekomst. Hoe zorgen we voor meer variatie in het winkelaanbod in onze binnenstad? Komt u met de auto, de bus of de fiets naar de stad? En wat is uw mening over voorzieningen en groen in de binnenstad?

Uw mening is belangrijk

De gemeente nodigt alle inwoners en bezoekers van Purmerend en Beemster uit om mee te denken over de binnenstad. Op woensdag 10 november om 19.30 uur is er een bijeenkomst georganiseerd. Meld u aan via purmerend.nl/binnenstad en praat mee. Van 5 november tot en met 21 november 2021 kunnen inwoners en bezoekers hun mening ook geven door de vragenlijst in te vullen op purmerend.nl/binnenstad.

Samen werken aan de binnenstad

Wethouders Mario Hegger en Eveline Tijmstra hopen op grote respons. Hegger: ‘In de binnenstad wordt al eeuwenlang handel gedreven, het is een unieke plek om te wonen, te werken, te winkelen, theater te bezoeken en van te genieten. De stad heeft zich steeds aangepast aan wat er op dat moment nodig was en is altijd blijven groeien.’ Tijmstra vult aan: ‘We horen graag hoe inwoners nu naar de binnenstad kijken, zodat we gericht kunnen bepalen waar de grootste kansen en uitdagingen liggen. Zo werken we samen aan de toekomst van onze binnenstad.’

Totstandkoming

Op dit moment verzamelt de gemeente data voor het Programma Binnenstad. Afgelopen tijd sprak de gemeente met de ondernemers en vastgoedeigenaren van de binnenstad. Op 10 november is er ook een bijeenkomst voor betrokkenen bij sport, recreatie, cultuur en onderwijs. Soms zijn de gesprekken in een groep, en soms juist één op één. Alle verzamelde gegevens leiden uiteindelijk tot een programma (visie en uitvoeringsagenda), die ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Voordat het programma aan de raad wordt aangeboden, komen we met het concept terug bij alle betrokken groepen. We toetsen of zij zich herkennen in wat we hebben opgehaald. De planning is dat het Programma Binnenstad in het derde kwartaal 2022 wordt vastgesteld.

Partners

Het Programma Binnenstad maakt deel uit van de Economische Visie 2040 waarin de ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners, zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland.