14-2-2022: Tweede bijeenkomst kopgroep commercieel vastgoed

14 februari 2022, 15:00 – 17:00 uur

Welkom door Janneke den Ouden (senior adviseur bij Stad & Co. namens de provincie Noord -Holland) en terugblik op aftrap en eerste kopgroep-bijeenkomst van 1 februari. Het thema dat bij deze tweede bijeenkomst centraal staat, is ‘Wonen en Bouwen’.

De deelnemers van de kopgroep formuleren met elkaar hun verwachtingen en motivaties voor deze sessies. Janneke benadrukt het doel van de sessies en de rol van de kopgroep: het komen tot een gezamenlijk voorstel met onderwerpen en oplossingen voor de transformatie, vernieuwend (winkel)aanbod, goed onderhoud van panden, juiste functiemix (wonen, maatschappelijk, werken, horeca en detailhandel) en versterking van de binnenstad. Janneke nodigt de vastgoedeigenaren uit om na te denken over hoe we naar die onderwerpen kijken en hoe we de verdieping aan kunnen gaan. Om ook te onderzoeken wat ons aan tafel verbindt, wat verbindt de vastgoedeigenaren en hoe kunnen we vanuit deze punten tot een samenwerkingsvorm komen?

Annemieke Molenaar (beleidsadviseur wonen bij gemeente Purmerend) benadrukt het belang van de balans van functie wonen met de andere belangrijke functies in de binnenstad. Ze neemt de vastgoedeigenaren mee in de woonkwaliteit en het aanbod van woningen in de binnenstad, dat toeneemt. Voor de woonkwaliteit worden gezamenlijk criteria opgesteld.

Voor de spelregels van de 30-30-40 regeling en de uitwerking hiervan voor het centrum zijn we afhankelijk van het nieuwe coalitieakkoord. De 30-30-40-regeling geldt voor nieuwe woningen. Ter bescherming van schaarse bestaande woningen en de leefbaarheid van buurten, worden veranderingen in de bestaande voorraad gereguleerd met de huisvestingsverordening. Er komt een een aparte sessie over de uitwerking van de 30-30-40 regeling in het programma van de binnenstad om meer duidelijkheid te scheppen voor de uitvoerders en de impact helder te krijgen voor het centrum.

Als laatste onderdeel van deze kopgroep geeft Inge Reijmer (programmamanger Binnenstad) een presentatie over het aanbrengen van sfeergebieden in de binnenstad.

Er is ruimte om aan te geven wat de behoeften zijn voor de kopgroep sessies en of er nog andere ideeën heersen om de kopgroep te verbeteren. Janneke nodigt alle deelnemers uit om na te denken over lange termijn behoeften.

Wilt u het hele verslag lezen? Vraag deze op via economischevisie@purmerend.nl.

Tijdens de volgende kopgroep bijeenkomst (14-3-2022) zullen de thema’s parkeren, mobiliteit en bouwhoogtes centraal staan. Addy Verschuren (strategisch adviseur mobiliteit) en Jan Boot (stedenbouwkundige en previsor gemeente Purmerend) sluiten hierbij aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *