Binnenstadsateliers

Tijdens de binnenstadsateliers zijn er veel goede ideeën gedeeld. Hier waren ruim 300 mensen bij aanwezig. Daarbij zijn diverse enquêtes in totaal bijna 5000 keer ingevuld. Ook jongeren worden nog betrokken, onder andere via het jongerenpanel. Op dit moment wordt de opgehaalde informatie geanalyseerd. Worden er verdiepingsgesprekken gehouden. Het programmateam Binnenstad en de brede werkgroep gaan ook dit jaar samen aan de slag. Dit leidt uiteindelijk tot een programma die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voordat dit gebeurt, wordt er met alle betrokkenen een concept gedeeld met de vraag of zij zich erin herkennen. De planning is dat het programma Binnenstad in het derde kwartaal 2022 wordt vastgesteld.

Heeft u deze bijeenkomsten gemist, maar gaat u graag nog het gesprek met ons aan? Mail dan naar economischevisie@purmerend.nl.

Samen brainstormen over de toekomst van de binnenstad van Purmerend.