Resultaten enquêtes

Klik hier voor de resultaten!

Bezoekersenquête

De bezoekersenquête voor de binnenstad van Purmerend is op twee verschillende dagen afgenomen. Het eerste moment was zaterdag 2 oktober, het tweede moment dinsdag 5 oktober (de dag dat de weekmarkt er staat). In totaal hebben we 242 bezoekers van de binnenstad bevraagd.

Bewonersenquête

Van 5 november tot en met 21 november 2021 konden bewoners de bewoners-/bezoekersenquête invullen. Dit onderzoek werd volledig anoniem uitgevoerd. Heeft u deze enquête niet ingevuld en wilt u graag nog met ons in gesprek? Mail dan naar programmabinnenstad@purmerend.nl.

De bewonersenquête is op twee manieren afgenomen. Ten eerste is de enquête online verspreid via sociale media en via deze projectwebsite. Ten tweede is de enquête uitgezet bij het bewonerspanel van de gemeente. Uiteindelijk heeft dit 3.684 ingevulde enquêtes opgeleverd. Hiervan zijn 1.032 via de online enquête ingevuld, en 2.652 via het panel. De eindresultaten zijn hieronder weergegeven.

Ondernemersenquête

Een ander onderdeel van het onderzoek was een enquête onder de ondernemers van de binnenstad van Purmerend. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in de mening van ondernemers over bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod, de bereikbaarheid van de binnenstad en concrete actiepunten voor de binnenstad. Deze enquête is tevens afgerond.


Heeft u vragen over de resultaten van deze enquêtes of problemen met het lezen van deze pagina? Neem dan contact met ons op via programmabinnenstad@purmerend.nl.