Enquête

Purmerend groeit en ontwikkelt. We bouwen duizenden nieuwe woningen de komende jaren. Daarom denken we ook na over andere voorzieningen. Over de stad die we nu zijn en hoe we worden in de nabije toekomst.

Bewoners-/bezoekersenquête

Van 5 november tot en met 21 november 2021 konden bewoners de bewoners-/bezoekersenquête invullen. Dit onderzoek werd volledig anoniem uitgevoerd. Heeft u deze enquête niet ingevuld en wilt u graag nog met ons in gesprek? Mail dan naar economischevisie@purmerend.nl.

Ondernemersenquête

Een ander onderdeel van het onderzoek was een enquête onder alle ondernemers van de binnenstad van Purmerend. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in de mening van ondernemers over bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod, de bereikbaarheid van de binnenstad en concrete actiepunten voor de binnenstad. Deze enquête is reeds afgerond.