24-2-22: Jongeren ‘swipen’ de binnenstad van Purmerend naar de toekomst!

Vanaf donderdag 24 februari benadert de gemeente Purmerend jongeren over de binnenstad. Via een online tool kunnen zij in nog geen 2 minuten hun mening geven, simpelweg door te ‘swipen’. Wat missen zij nu nog in de binnenstad van Purmerend? En wat is er wel, maar kan beter? Hoe willen zij bijvoorbeeld chillen, sporten, snacken, winkelen of wonen? Via een online tool kunnen jongeren tussen 16 en 25 jaar aan ons laten weten hoe hun ideale binnenstad eruit ziet. De uitkomsten worden meegenomen in het Programma Binnenstad die nu wordt opgesteld. Voor dit programma zijn ook gesprekken gevoerd met ondernemers, inwoners, bezoekers, vastgoedeigenaren, sport, cultuur en toerisme. Zo wil de gemeente werken aan een aantrekkelijke binnenstad. Voor nu en in de toekomst.

20-12-21: Ophaalfase grotendeels afgerond, met veel mooie ideeën als opbrengst!

We willen iedereen heel erg bedanken! Wat hebben we veel mooie reacties opgehaald de afgelopen maanden. Zoveel partijen hebben met ons meegedacht over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Zo hebben we veel informatie opgehaald door middel van enquêtes, zowel op straat als online. Hierin konden bewoners van Purmerend, bezoekers van de binnenstad en ondernemers allemaal hun mening geven. In totaal heeft bijna 5.000 reacties opgeleverd! Op deze manier hebben we van 250 bezoekers, meer dan 3.700 bewoners, 120 ondernemers en nog meer dan 750 mensen die mee hebben gedaan aan het koopstromenonderzoek gehoord wat ze vinden van de binnenstad.  

De resultaten
Alle gegevens zijn nu binnen. Het programmateam besteed de komende weken om de opgehaalde informatie te duiden. Wat in ieder geval nu al opvalt is dat het grootste deel van de bewoners en de bezoekers minstens één keer per week naar de binnenstad komt. Winkelen is de belangrijkste reden voor mensen om naar de binnenstad te komen. Daarnaast zijn een bezoek aan de horeca, de weekmarkt of het maken van een wandelingetje vaak genoemd. Gemiddeld genomen geven bezoekers de binnenstad van Purmerend een 7,2. Hierbij is de Koemarkt duidelijk een van de populaire plekken van het centrum.

Trots op verleden
Ook zijn mensen uit Purmerend trots op het historische karakter van de binnenstad. Uit de enquêtes blijkt dat het toevoegen van groen in de binnenstad een belangrijk verbeterpunt is voor de toekomst. De ondernemers in de binnenstad zien de toegevoegde waarde van de weekmarkt en benoemen de kleinschaligheid van de binnenstad als een kwaliteit. Voor een aantal onderwerpen, zoals leegstand, een sfeervolle inrichting van straten en het parkeren, vragen de ondernemers aandacht. 

Ook de vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, culturele & maatschappelijke instellingen hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Met een kaart van de binnenstad op tafel werd in kleinere groepjes tijdens een aantal binnenstadsateliers gepraat over en getekend aan de binnenstad, en hoe die er in de toekomst uit moet zien. Hieruit kwamen veel originele ideeën, en een goed beeld over de kwaliteiten van en uitdagingen voor de binnenstad van Purmerend! Suggesties gingen bijvoorbeeld over het beter benutten van het historische karakter en het water. Minder verkeer en het verhogen van de verblijfskwaliteit is daarnaast ook veelvuldig genoemd. En laat in de binnenstad zien wat de stad Purmerend en de omgeving te bieden heeft, bijvoorbeeld lokaal vakmanschap of lokale producten.

Tekenen aan de toekomst van de binnenstad

We gaan begin 2022 graag nog in gesprek met onder meer de jongeren van Purmerend, commercieel vastgoed en betrokkenen van de weekmarkt om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van alles wat speelt in de binnenstad. Ook houden we in het nieuwe jaar nog gesprekken met afgevaardigde van diverse thema’s zoals sport, groen, cultuur etc. Dan volgt een eerste conceptvisie, op basis van alle opgehaalde informatie uit enquêtes, ateliers en een-op-een-gesprekken met diverse betrokkenen. Deze eerste conceptvisie plaatsen wij op deze projectwebsite. Op deze visie ontvangen wij dan graag uw reactie en suggesties.