18-10-21: Veel enthousiasme bij eerste interactieve werksessie!

Afgelopen dinsdag heeft de eerste interactieve werksessie met de brede werkgroep plaatsgevonden. Onder de aanwezigen was veel energie en enthousiasme om aan de slag te gaan met de binnenstad van Purmerend. Er werden direct veel ideeën gedeeld. Dit waren uiteenlopende en verrassende ideeën, maar zeker ook breedgedragen opvattingen over kwaliteiten en aandachtsgebieden voor de toekomst. Kortom, een inspirerende eerste sessie! Na de herfstvakantie gaan we in verschillende binnenstadsateliers hiermee verder. De uitnodigingen hiervoor vindt u door op onderstaande knop te klikken.

16-09-21: Ondernemers en gemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de economische visie 2040

De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben de uitvoeringsagenda die hoort bij de economische visie 2040 vastgesteld. De uitvoeringsagenda is de concrete uitwerking van de visie. In de agenda hebben (agrarische) ondernemers, onderwijs, zorg en de gemeente Purmerend en Beemster aangegeven waar zij in 2021 en 2022 extra energie op inzetten. De focus ligt voor de komende periode op: het uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en werelderfgoed De Beemster; tech stimuleren in samenhang met esportsontwikkeling en centrumontwikkeling.

In de economische visie 2040 staan de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige nieuwe gemeente Purmerend. Want Beemster + Purmerend #datwerkt! De economische visie is net als de uitvoeringsagenda geen visie van beide gemeenten maar een gezamenlijk verhaal waar ondernemers en gemeenten samen de schouders onder zetten. Om versnelling te kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid van acties en kansen kiezen ze voor focus op een aantal thema’s voor 2021-2022.

Uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en werelderfgoed
Het eerste thema gaat over het uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en het werelderfgoed. In werelderfgoed Beemster wordt al meer dan 400 jaar voedsel van topkwaliteit gemaakt en dat willen ze ook de komende 400 jaar blijven doen. Om dat te kunnen blijven doen moet er een helder toekomstperspectief zijn voor onze agrariërs. Zij moeten bijvoorbeeld de ruimte hebben om mee te kunnen gaan met landelijke ontwikkelingen zoals kringlooplandbouw en technologisering. Ook is het belangrijk het verhaal van het voedsel en het werelderfgoed te blijven vertellen en ons merk Beemster te versterken.

Tech stimuleren in samenhang met esports
Een ander thema waar de komende periode focus op ligt is het stimuleren van tech in samenhang met esports. Alle sectoren hebben IT steeds meer nodig en we leggen met IT de link tussen al onze krachtige sectoren zoals zorg/welzijn en bouw. Dat willen de ondernemers en de gemeente de komende jaren samen verder versterken en uitbouwen. Denk bijvoorbeeld aan ICT integreren in zorgopleidingen, HBO onderwijs naar de gemeente halen of technologische vernieuwingen in de bouw zoals het bouwen met hout en biobased materialen.

Ook is de campusontwikkeling esports een belangrijke ontwikkeling waarbij onderwijs, (tech) werkgelegenheid, wonen, sport en esports worden combinerend. In Purmerend groeit het aantal banen in de IT: de afgelopen tien jaar kwamen er zo’n 50% banen bij in deze sector. Door de unieke mix van leren, werken en ondernemen én de esports arena onderscheidt de gemeente zich in de regio en zelfs ver daarbuiten.

Centrumontwikkeling
Purmerend groeit steeds meer naar een complete stad. Er komen woningen bij waar nodig en waar het kan zet de gemeente in op duurzame vormen van mobiliteit zoals de fiets, het OV of te voet. Veel van deze ontwikkelingen spelen zich af in en rond de binnenstad en hebben invloed op de binnenstad. Zo wordt het Waterlandkwartier (stationsgebied) ontwikkeld tot een levendig stadsdeel waarin werken, ontspannen en wonen samengaan. Het Waterlandkwartier en de binnenstad vormen samen het centrum van Purmerend en een knooppunt voor o.a. bezoekers. In september 2021 start de gemeente met het opstellen van een plan voor de binnenstad. De binnenstad heeft veel te bieden. Inwoners, bezoekers en ondernemers zijn er trots op en dat willen wij graag zo houden, daarom is er een extra impuls nodig.

De binnenstad moet een sfeervol, gastvrij en levendig centrum blijven waar winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren allemaal samengaan. Dat plan gaat de gemeente samen met de bewoners, ondernemers, de provincie Noord-Holland, Retail experts, vastgoedeigenaren, bezoekers en de jeugd van Purmerend en Beemster maken. Daarvoor worden de komende tijd verschillende momenten georganiseerd waarop iedereen hun mening, input en advies kan geven.  

Purmerend 2040 thuis voor alle generaties
Wie door Beemster of Purmerend fietst, rijdt of wandelt, kan het niet zijn ontgaan: de gemeenten  zijn volop in ontwikkeling. In 2040 is de gemeente Purmerend voor ruim 100.000 inwoners een fijne gemeente om te wonen, te werken of te recreëren. Om daarvoor te zorgen moeten er in 2040 ruim 10.000 woningen zijn bijgebouwd, werkgelegenheid en voorzieningen zijn toegevoegd en gaan we anders om met mobiliteit. Economie is één van de belangrijke motoren die bijdraagt aan de gezonde en leefbare gemeente die we willen zijn. Voldoende werk in de buurt, ruimte om te ondernemen, goed onderwijs en goede zorg zijn hierbij van groot belang. Hiermee zorgen we dat Purmerend ook in 2040 een fijn thuis is voor alle generaties.