Welkom!

Foto van de Kaasmarkt op een zonnige dag tijdens de weekmarkt

l

De afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers, bezoekers, jongeren, vastgoedeigenaren en culturele en maatschappelijke instellingen meegedacht over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Vol enthousiasme en energie en met onwijs veel goede ideeën. Al deze input is omgezet in een eerste schets. Afgelopen weken hebben we deze eerste ideeën gedeeld met iedereen die het wilde zien. De resultaten van de afgelopen maanden worden nu verwerkt tot een toekomstvisie voor de binnenstad. De verwachting is dat de raad deze in het najaar behandelt. Wanneer hier meer over bekend is, leest u dat op deze website. Wilt u er zeker van zijn dat u niks mist? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Programma Binnenstad door te mailen naar programmabinnenstad@purmerend.nl.

Waarom een programma voor de binnenstad?

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel te bieden. De stad heeft een prachtige historische binnenstad, waar zowel vroeger als nu veel handel werd en wordt gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek waar je heerlijk kan ondernemen, beleven, wonen en werken. Iets waar de inwoners, bezoekers en ondernemers trots op zijn, en dat willen wij graag zo houden.

We zien in de toekomst een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies voor ons: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren. Dit alles in lijn met elkaar. Daarbij streven we niet alleen naar een functionele binnenstad, maar vooral een binnenstad waar je graag wil verblijven en waar voldoende voorzieningen zijn voor onze inwoners, mensen uit de omgeving en voor bezoekers van verder weg.

Wat houdt het programma in?

Het Programma Binnenstad wordt opgebouwd uit een plan voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten voor de komende vijf jaar. In het programma gaan we aan de slag met verschillende onderdelen die we bouwstenen noemen. Hierbij komen vragen aan bod, zoals: Wat voor binnenstad zijn we en willen we zijn? Voor welke bezoekers zijn we aantrekkelijk en welke bezoeker kunnen we verleiden om naar Purmerend te komen? Waar zijn bepaalde functies zoals horeca en winkels gewenst? Wat zijn mogelijke locaties voor woningbouw, maatschappelijke projecten of culturele instellingen? Voldoet de openbare ruimte? En hoe blijft de binnenstad op een goede manier bereikbaar voor al haar bezoekers?

Samen aan de slag met de binnenstad

Het afgelopen half jaar is vanuit alle kanten input opgehaald. In totaal hebben bijna 5000 mensen de diverse enquêtes ingevuld en waren er ruim 300 aanwezig bij de diverse binnenstadsateliers. Daarnaast zijn er veel één op één gesprekken gevoerd, diverse bijeenkomsten en straatbijeenkomsten georganiseerd. Begin 2022 zijn we in gesprek gegaan met de jongeren en er hebben bijna 1200 jongeren meegepraat via een online tool. Op 21 april & 17 mei hebben we de eerste ideeën gedeeld met iedereen die het wilde zien.

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws uit Purmerend, waaronder de ontwikkelingen rondom de binnenstad? Meld u hier dan aan voor de nieuwsbrief van Purmerend of volg de gemeente op sociale media.

Purmerend + Beemster #datwerkt!
Het Programma Binnenstad is één van de drie thema’s van de uitvoeringsagenda die door de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend gezamenlijk is vastgesteld. Deze agenda is een concrete uitwerking van de Economische Visie 2040, waarin de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Meer informatie over de Economische Visie vindt u hier.    

Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland.

Voor het opstellen van het Programma Binnenstad heeft de gemeente adviesbureau DTNP ingeschakeld. DTNP beheert ook deze website. Heeft u technische problemen, mail dan naar: info@dtnp.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of heet u problemen met het lezen van deze pagina? Neem dan contact met ons op via programmabinnenstad@purmerend.nl.