Welkom!

l

Tijdens de binnenstadsateliers zijn er veel goede ideeën gedeeld. Hier waren ruim 300 mensen bij aanwezig. Daarbij zijn de enquêtes in totaal ruim 4500 keer ingevuld. Ook jongeren worden nog betrokken, onder andere via het jongerenpanel. Op dit moment wordt de opgehaalde informatie geanalyseerd. Dit leidt uiteindelijk tot een programma die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voordat dit gebeurt, wordt er met alle betrokkenen een concept gedeeld met de vraag of zij zich erin herkennen. De planning is dat het programma Binnenstad in het derde kwartaal 2022 wordt vastgesteld. We houden u via deze website op de hoogte!

Ideeën delen tijdens het binnenstadsatelier met de bewoners en bezoekers van de binnenstad

Waarom een programma voor de binnenstad?

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel te bieden. De stad heeft een prachtige historische binnenstad, waar zowel vroeger als nu veel handel werd en wordt gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek waar je heerlijk kan ondernemen, beleven, wonen en werken. Iets waar de inwoners, bezoekers en ondernemers trots op zijn, en dat willen wij graag zo houden.

We zien in de toekomst een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies voor ons: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren. Dit alles in lijn met elkaar. Daarbij streven we niet alleen naar een functionele binnenstad, maar vooral een binnenstad waar je graag wil verblijven en waar voldoende voorzieningen zijn voor onze inwoners, mensen uit de omgeving en voor bezoekers van verder weg.

Wat houdt het programma in?

Het Programma Binnenstad wordt opgebouwd uit een plan voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten voor de komende vijf jaar. In het programma gaan we aan de slag met verschillende onderdelen die we bouwstenen noemen. Hierbij komen vragen aan bod, zoals: Wat voor binnenstad zijn we en willen we zijn? Voor welke bezoekers zijn we aantrekkelijk en welke bezoeker kunnen we verleiden om naar Purmerend te komen? Waar zijn bepaalde functies zoals horeca en winkels gewenst? Wat zijn mogelijke locaties voor woningbouw,  maatschappelijke projecten of culturele instellingen? Voldoet de openbare ruimte? En hoe blijft de binnenstad op een goede manier bereikbaar voor al haar bezoekers?

Samen aan de slag met de binnenstad

Het afgelopen half jaar is vanuit alle kanten input opgehaald. In totaal hebben ruim 4500 mensen de enquêtes ingevuld en waren er ruim 300 aanwezig bij de binnenstadsateliers. En we zijn er nog niet, want ook met jongeren gaan we binnenkort in gesprek. Alle gegevens worden vervolgens geanalyseerd. Hier komt een concept uit, die we voorleggen aan iedereen die heeft meegepraat. Aankomend voorjaar kunt u op deze site op een voorlopig voorstel reageren. Via deze website houden we u op de hoogte.

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws uit Purmerend, waaronder de ontwikkelingen rondom de binnenstad? Meld u hier dan aan voor de nieuwsbrief van Purmerend of volg de gemeente op sociale media.

Purmerend + Beemster #datwerkt!
Het Programma Binnenstad is één van de drie thema’s van de uitvoeringsagenda die door de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend gezamenlijk is vastgesteld. Deze agenda is een concrete uitwerking van de Economische Visie 2040, waarin de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Meer informatie over de Economische Visie vindt u hier.    

Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland.

Voor het opstellen van het Programma Binnenstad heeft de gemeente adviesbureau DTNP ingeschakeld. DTNP beheert ook deze website. Heeft u technische problemen, mail dan naar: info@dtnp.nl