Kopgroep commercieel vastgoed

Inventarisatie transformatiepotentie vanuit de provincie

Vanuit Provincie Noord-Holland loopt er een onderzoekstraject over transformatiemogelijkheden in binnensteden: Wonen voor Winkels. De binnenstad van Purmerend wordt in dit onderzoek ook meegenomen. Het traject heeft uiteindelijk als doel om (leegstaande) winkels op plekken in en rond de binnenstad bijvoorbeeld te transformeren naar woningen of andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld culturele of maatschappelijke functies. Denk bij geschikte plekken bijvoorbeeld aan de centrumranden.

Waarom een kopgroep commercieel vastgoed?

Om voor Purmerend te kijken welke wensen en mogelijkheden er zijn, heeft de gemeente Purmerend een kopgroep commercieel vastgoed samengesteld. Met deze groep wil de gemeente komen tot een gezamenlijk voorstel met onderwerpen en oplossingen die voor de binnenstad van Purmerend relevant zijn. De groep komt in totaal vier keer bij elkaar. Iedere sessie zoomen ze, onder begeleiding van een expert, in op een thema. Zo laten we de input vanuit vastgoedeigenaren ook meewegen in Programma Binnenstad. Daarnaast gaan we onderzoeken of het mogelijk is dat de commerciële vastgoedeigenaren en de gemeente komen tot een convenant waarin de ambitie, doelstellingen en afspraken over hoe de doelen te bereiken vast zijn gelegd. Dit is een stuk breder dan het transformatie vraagstuk alleen.

De thema’s die de kopgroep o.a. bespreekt zijn:

Thema 1: Transformatie

 • Waar wel/niet transformeren naar andere functies (economisch, maatschappelijk, wonen)
 • Welke functies zijn kansrijk (wonen, economisch, maatschappelijk)
 • Branchering en sfeergebieden

Lees hier het verslag van de eerste bijeenkomst kopgroep commercieel vastgoed.

Thema 2: Wonen en bouwen

 • 30-30-40 regeling voor Binnenstad Purmerend
 • Kansrijke woontypologieën voor Binnenstad Purmerend
 • Bouwhoogtes

Lees hier het verslag van de tweede bijeenkomst kopgroep commercieel vastgoed.

Thema 3: Parkeren en mobiliteit

 • Geldende regels
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

Thema 4: Samenwerking vastgoedeigenaren

 • Verbindende doelen in convenant: Samen voor een sterke binnenstad!
 • Afspraken over onderhoud panden, historisch karakter, aanlichten van panden, branchering huurders, onderlinge samenwerking en samenwerking met ondernemers en gemeente, gezamenlijke onderzoeken, transformatie, etc.
 • Organisatie en financiering

Na iedere kopgroep bijeenkomst wordt er onder het kopje ‘Nieuws’ een kort verslag toegevoegd met daarin wat er tijdens de sessie op hoofdlijnen met elkaar besproken is.

Bent u een vastgoedeigenaar in de binnenstad van Purmerend en wilt u ook meedenken? Dat kan. Meld u aan via economischevisie@purmerend.nl.