Resultaten ondernemersenquête

Hieronder vindt u de resultaten van de ondernemersenquête voor de binnenstad van Purmerend. Deze enquête hebben we online afgenomen in oktober en november 2021. Er zijn in totaal 119 reacties binnengekomen.

Deel 1: Inleidende vragen

Wat is de branche van uw onderneming? Wat is de eigendomssituatie van uw pand?


Wat is uw bedrijfsvorm? Hoeveel medewerkers heeft u in dienst?

Deel 2: Beoordeling gehele binnenstad

Welke beoordeling geeft u aan de binnenstad van Purmerend op de volgende aspecten?

Grafiek die de verdeling van beoordelingscijfers van de binnenstad op verschillende aspecten weergeeft.
Gemiddeld cijfer: horeca-aanbod 8.2, toegevoegde waarde weekmarkt 7, cultuuraanbod 6.4, winkelaanbod 6.4, evenementen 6.3, maatschappelijk aanbod 6.2, netheid 6.2, veiligheid 6.2, locatie weekmarkt 6, kantoor aanbod 6, uitstraling panden6, overzichtelijkheid centrumgebied 6, inrichting openbare ruimte 5.9, faciliteiten 5.7 en groen 5.6.


Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de binnenstad van Purmerend op de volgende aspecten?

Grafiek die de verdeling van beoordelingscijfers van de bereikbaarheid van de binnenstad op verschillende aspecten weergeeft. Gemiddeld cijfer : Bereikbaarheid met de fiets: 7.8, bereikbaarheid te voet 7.8, toegankelijkheid ouderen/mindervalide 6.5, bereikbaarheid met OV 6.2, capaciteit fietsenstalling 5.9, bereikbaarheid met auto 4.8, parkeren met auto 3.7,


Deel 3: Sterke en zwakke punten gehele binnenstad

Wat zijn volgens u de sterkste en zwakste punten van de binnenstad van Purmerend?

Top 3 sterkste punten:
1. Koemarkt en het aanbod van de horeca
2. Historische sfeer en uitstraling
3. Diverse en gevarieerde winkelaanbod

Top 3 zwakste punten:
1. Verkeersdrukte en parkeermogelijkheden
2. Leegstand in de binnenstad
3. Inrichting van de openbare ruimte en gebrek aan groen

Deel 4: Ontwikkeling gehele binnenstad

Hoe verwacht u dat de binnenstad van Purmerend er in de toekomst uit zal gaan zien in vergelijking met nu?

Grafiek die weergeeft hoe ondernemers denken over de ontwikkeling (toename, afname of gelijkblijvend) van verschillende functies in de binnenstad. Verwachting : Een afname van winkels , gelijkblijvend aantal horeca, toename van de leegstand, toename van toerisme, afname van de drukte, meer wonen en meer werken in de binnenstad.

Deel 5: Beoordeling bedrijfslocatie en omzet

Hoe tevreden bent u over uw bedrijfslocatie (pand) op de volgende aspecten?

Grafiek die de beoordeling bedrijfslocatie en omzet weergeeft. Gemiddeld cijfer: omvang verkoopruimte 7.4, ligging t.o.v. andere winkels 7.2, bereikbaarheid 6,1, vindbaarheid 7.0, huurkosten 5.9, uitstraling 7.2, aantal passanten 6.0.


Hoe beoordeelde u uw omzet in 2019 (voor corona) en hoe denkt u dat uw omzet zich in 2022 zal verhouden tot vorig jaar?


Kunt u aangeven/een inschatting maken waar uw omzet vanaf eind april vandaan kwam? En is dat anders dan voor de coronacrisis?

Deel 6: Investeringen en plannen

Welke grote investeringen heeft u gedurende de coronacrisis (vanaf maart 2020) gedaan in uw bedrijf? En heeft u de komende drie jaar plannen voor uw onderneming?

Deel 7: Koopzondag en koopavond

Bent u op de huidige koopzondag (laatste zondag van de maand) geopend? En gelooft u in een toekomst met iedere zondag koopzondag?

Bent u op de huidige koopavond geopend?

En gelooft u in de toekomst van de koopavond?


Heeft u vragen over de resultaten van deze enquête of problemen met het lezen van deze pagina? Neem dan contact met ons op via economischevisie@purmerend.nl.

De enquête is afgenomen in 2021 toen was de fusie van Beemster en Purmerend nog geen feit.