Resultaten bewonersenquête

De bewonersenquête is op twee manieren afgenomen. Ten eerste is de enquête online verspreid via sociale media en via deze projectwebsite in 2021. Ten tweede is de enquête in 2021 uitgezet bij het bewonerspanel van de gemeente. Uiteindelijk heeft dit 3.684 ingevulde enquêtes opgeleverd. Hiervan zijn 1.032 via de online enquête ingevuld, en 2.652 via het panel. De eindresultaten van de online enquête zijn hieronder weergegeven.

Deel 1: Algemene informatie

Wat is uw woonplaats?

En wat is uw leeftijd?

Deel 2: Bezoek binnenstad

Hoe vaak bezoekt u gemiddeld de binnenstad van Purmerend?

Deze grafiek geeft aan hoe vaak de binnenstad wordt bezocht.
Uitslag : 28% geeft aan de binnenstad enkele keren per maand te bezoeken, 25 % bezoekt de binnenstad enkele keren per week, 22 % bezoekt de binnenstad 1 keer per week, 9% minder dan 1 keer per maand, 9% bezoekt de binnenstad 1 x per maand, 4% elke dag en 3% zelden of nooit.


Voor de respondenten die zelden of nooit de binnenstad bezoeken:
Wat zijn de voornaamste redenen waarom u de binnenstad niet of nauwelijks bezoekt? Meerdere keuze aangeven is mogelijk.

Deze tabel geeft aan wat de voornaamste redenen zijn waarom men de binnenstad niet bezoekt. Meerdere keuzes aangeven was mogelijk.
Reden hiervoor zijn: parkeren (50%) aanbod winkel (34%), geen aantrekkelijke sfeer (35%), hou niet van winkelen (21%), koop in eigen buurt (10%), te druk (7%), andere stad (31%), bereikbaarheid OV (8%), onvoldoende financiën (5%), slecht ter been (12%), geen tijd (5%), internet (31%).


Bezoekt u de binnenstad van Purmerend nu vaker of minder vaak dan vóór de coronacrisis?

En wat verwacht u het komende half jaar te doen?


Op welke dagen bezoekt u meestal de binnenstad?

Deze tabel geeft aan wanneer de binnenstad bezocht wordt. Meerdere antwoorden waren mogelijk. Het meest genoemd wordt de zaterdag, dan dit wisselt, dan de vrijdag, dan de dinsdag, dan de woensdag, de zondag en donderdag worden even veel genoemd en als laatste de maandag.

Wat zijn de voornaamste redenen waarom u de binnenstad bezoekt?

Deze tabel geeft aan wat de voornaamste redenen zijn om de binnenstad te bezoeken.  Winkelen (80%), horeca (50%), rondje lopen (28%), diensten (21%), weekmarkt (21%), boodschappen (20%), ontspanning, ontmoeting (10%), wonen (5%), anders en werken.

Deel 3: Waardering binnenstad

Hoe beoordeelt u de binnenstad van Purmerend op de volgende aspecten?

Deze tabel geeft de beoordeling-gemiddeld cijfer aan voor de binnenstad op de volgende aspecten. Gemiddelde cijfers zijn: voor het dagelijks winkelaanbod 6.2, overige winkelaanbod 6.1, aanbod horeca 7.9, aanbod weekmarkt 6.7, sfeer en beleving 6.3, uitstraling panden 6.5, historisch karakter 6.7, groen 5.3, inrichting openbare ruimte 6.0, netheid 6.7, openbare toiletten 4.7, openbare wifi (gratis) 5.7, pakketpunten 6.0.

Deel 4: Bereikbaarheid

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de binnenstad op de volgende aspecten?

Deze tabel geeft de beoordeling aan van de bereikbaarheid van de binnenstad op de volgende aspecten. Het gemiddelde cijfer:  bereikbaarheid met de auto 6.1, parkeren van de auto 5.0, bereikbaarheid met de fiets 8.3, parkeermogelijkheid met de fiets 7.3, bereikbaarheid met het  OV 6.3, bereikbaarheid te voet 8.0, parkeermogelijkheid voor de auto 6.1.


Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid van de binnenstad?

Bent u mindervalide?Beoordeling**
Ja5,6
Nee, maar ik ga vaak samen met een
mindervalide persoon naar de binnenstad
5,7
Nee7
**Vanwege beschikbare data is dit de gemiddelde beoordeling van respondenten uit het panel


Hoe beoordeelt u de veiligheid van de binnenstad op de volgende aspecten?

Deze tabel geeft een gemiddeld cijfer aan met betrekking tot de beoordeling van de veiligheid van de Binnenstad op drie  aspecten. Gemiddeld cijfer : verkeersveiligheid 6.5, veiligheidsgevoel overdag 7.4 en veiligheidsgevoel in de avond 6.2.

Deel 5: Effect corona

Hierna volgen enkele uitspraken. Wilt u aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Stelling 1: Door corona heb ik gemerkt dat bij internetwinkels bestellen makkelijker is dan naar de winkels in de binnenstad te gaan.

Deze grafiek geeft antwoord op stelling 1: Bestellen is makkelijker dan bezoek binnenstad. Antwoorden: 38% is het deels eens/deels oneens, 29% is het er mee eens, 14% is het er mee oneens, 13% is het er helemaal mee eens en de rest is het er helemaal mee oneens.


Stelling 2: Ik steun bewust lokale winkels in de binnenstad.

Deze grafiek geeft antwoord op stelling 2- steun bewust de lokale winkels.
Met deze stelling is 40% het mee eens, 32% is het deels eens/deels oneens, 15% is het er helemaal mee eens, 10% is het er mee oneens en 3% is het er helemaal mee oneens.


Stelling 3: Ik vind het prettig om naar de binnenstad te gaan.

Deze grafiek geeft antwoord op stelling drie : ik vind het prettig om naar de binnenstad te gaan. Met deze stelling is 49% het eens, 28% deels eens/deels oneens, 14% helemaal mee eens, 7% is het oneens en 2% is het er helemaal mee oneens.


Bent u tijdens de coronacrisis in het algemeen meer via internet (webwinkels etc.) gaan kopen dan ervoor?

Deze grafiek geeft aan of tijdens de coronacrises in het algemeen meer via internet wordt gekocht. Antwoorden m.b.t. het online kopen sinds corona: Iets meer 45%, hetzelfde 26%, veel meer 19%, koop bijna nooit online 8%, iets minder 1%, veel minder 1%.


De uitkomsten van de bewonersenquête die onder het panel is afgenomen, zijn ook verwerkt in een apart rapport. Wilt u dit rapport inzien, klik dan op de knop hieronder.


Heeft u vragen over de resultaten van deze enquêtes of problemen met het lezen van deze pagina? Neem dan contact met ons op via economischevisie@purmerend.nl.

*de enquêtes zijn gehouden in 2021 – voor de fusie van Purmerend en Beemster.